شهرک صنعتی شمس آباد

35 ملک
ترتیب بر اساس:

رهن و اجاره سوله در شهرک صنعتی شمس آباد – رهن و اجاره کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد – رهن و اجاره انبار در شهرک صنعتی شمس آباد – اجاره سنگبری در شمس آباد – خرید سوله در شهرک صنعتی شمس آباد -خرید کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد -خرید انبار در شهرک صنعتی شمس آباد -فروش سوله در شهرک صنعتی شمس آباد -فروش کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد -فروش انبار در شهرک صنعتی شمس آباد -کاربری فلزی ریخته گری سنگبری غذایی بهداشتی آلومینیوم کاران

مقایسه املاک

مقایسه