خرید کارخانه – فروش کارخانه،  کارگاه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران

– البرز کرج

سوله صنعتی – بهداشتی – تولید – صنایع غذایی – سوله فلزی – کترینگ – شیمیایی – سنگ بری – صنایع چوب و فلز – داروسازی – کارخانه فعال – کارخانه ورشکسته – در حال تولید

خرید کارخانه – فروش کارخانه،  کارگاه در کلیه شهرک های صنعتی استان تهران

– البرز کرج

سوله صنعتی – بهداشتی – تولید – صنایع غذایی – سوله فلزی – کترینگ – شیمیایی – سنگ بری – صنایع چوب و فلز – داروسازی – کارخانه فعال – کارخانه ورشکسته – در حال تولید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
mi, sem, vel, leo quis elit. nunc